Ksiegarnia NOT FB
KATEGORIE
POWIADAMIACZ
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach wpisz swój email.
 
okladka
ISBN: 8374139420
Tytuł: Wpływ warunków klimatycznych i terenowych na obciążenie wiatrem konstrukcji budowlanych
Autor: Żurański
Wydawca : ITB
Rok wydania: 2005
Ilość stron: 128
Format: B5
Oprawa: Miękka


IlośćCenaWartość
dodaj

powrót

WPŁYW WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH I TERENOWYCH NA OBCIĄŻENIE WIATREM KONSTRUKCJI BUDOWLANCH Streszczenie W rozprawie przedstawiono wyniki prac dotyczących wpływu warunków kli¬matycznych i terenowych na wartości obciążenia wiatrem konstrukcji budowla¬nych, przyjmowane do obliczeń inżynierskich. Zagadnienia te rozpatrywano w odniesieniu do średniej 10-minutowej prędkości wiatru (oraz średniej godzi¬nowej w badaniach prędkości wiatru w Warszawie) z uwzględnieniem metodyki pomiarów wykonywanych przez polskie stacje meteorologiczne. Wskazano na specyfikę klimatu Polski, polegającą na występowaniu trzech rodzajów silnego wiatru: wiatrów zwanych sztormowymi, powstających w wyniku przechodzenia głębokich niżów atmosferycznych, wiatrów typu fenowego (wiatr halny), będących wynikiem przechodzenia układów niżowych nad górami oraz wiatrów towarzy¬szących gwałtownym burzom. Tylko dwa pierwsze typy są u nas dobrze udoku¬mentowane i ich dotyczy praca. W zakresie warunków klimatycznych przedstawiono: - graficzną metodę aproksymacji wszystkich wyników pomiarów prędkości wiatru, z uwzględnieniem jego kierunku, za pomocą rozkładu Weibulla jako roz¬ kładu macierzystego; zastosowanie rozkładu Weibulla pozwala na wyznaczanie wartości charakterystycznej prędkości wiatru ze stosunkowo krótkiego okresu obserwacji, a także na wyznaczanie czasu trwania dowolnej, rozpatrywanej pręd¬ kości wiatru w przewidywanym czasie użytkowania konstrukcji, co znajduje za¬ stosowanie w obliczeniach jej wytrzymałości zmęczeniowej, - wpływ długości ciągu pomiarowego wartości maksymalnych rocznych pręd¬ kości wiatru na dokładność oszacowania jej wartości charakterystycznej za po¬ mocą rozkładu prawdopodobieństwa Gumbela, - metodę prognozowania wartości charakterystycznych prędkości wiatru za pomocą rozkładu wartości ekstremalnych rocznych, z uwzględnieniem jego kie¬ runku oraz jej zastosowanie do wyznaczania współczynnika kierunkowego pręd¬ kości wiatru.
 
POLECAMY
okladka_polecana
BCM 2/2016 Biuletyn cen modernizacji i remontów

cena: 50.00 PLN
więcej
okladka_polecana
Zamknięcie roku 2015

cena: 157.00 PLN
więcej
okladka_polecana
IMI 1 kw 2016 informacja o cenach materiałów instalacyjnych 1 kwartał 2016

cena: 45.00 PLN
więcej

Copyright KadetSoft. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Jak zamawiać | Kontakt