Ksiegarnia NOT FB
KATEGORIE
POWIADAMIACZ
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach wpisz swój email.
 
okladka
ISBN: 9788320436099
Tytuł: Analiza tolerancji w konstrukcji i technologii maszyn zbiór zadań
Autor: Józefn Jezierski
Wydawca : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne
Rok wydania: 2010
Ilość stron: 448
Format: B5
Oprawa: Miękka


IlośćCenaWartość
dodaj

powrót

Zadania umieszczone w tym zbiorze dotyczą analizy tolerancji w konstrukcji i technologii maszyn. Można je podzielić na cztery grupy obejmujące następujące zagadnienia:
- podstawowe pojęcia i definicje związane z systemem tolerancji i układem pasowań,
  zgodnie z zaleceniami międzynarodowych organizacji metrologicznych;
- rachunek prawdopodobieństwa i statystykę matematyczną;
- wymiary tolerowane i niedokładność pomiarów;
- wymiary nastawcze w zastosowaniu do programowania operacji technologicznych
  na obrabiarkach sterowanych numerycznie, tolerancję wynikową w łańcuchach
  wymiarowych (synteza) i tolerancję składową (analizę).
Książka jest przeznaczona dla studentów  kierunków: mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka oraz transport. Przydatna okaże się zapewne także dla inżynierów  podczas projektowania dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej.

  Spis treści

Przedmowa
1.  Wiadomości ogólne
1.1. Wstęp
1.2.      Międzynarodowy układ jednostek miar
1.3.      Definicja przetwarzania w przetwornikach pomiarowych


2.   Główne jednostki miar i przykłady liczbowe
2.1.      Główne jednostki miar
2.2.      Przykłady liczbowe
 


3.   Pojęcia podstawowe układu tolerancji i przykłady liczbowe
3.1.      Rodzaje odchyłek
3.2.      Tolerancja wymiaru
3.3.      Zasady obliczania tolerancji i odchyłek znormalizowanych
3.3.1.   Obliczanie tolerancji
3.3.2.   Obliczanie odchyłek
3.3.3.   Odchyłki wymiarów nietolerowanych i tolerancje ogólne
3.4.      Pola tolerancji i zasady tworzenia pasowań
3.5.      Luzy i wciski w połączeniach
3.6.      Układ pasowań         
3.7.      Przykłady liczbowe


4.    Pojęcia podstawowe i przykłady liczbowe z rachunku prawdopodobieństwa
4. 1.      Pojęcia podstawowe
4.2.      Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych
4.2.1.    Obszar zmienności
4.2.2.   Pole rozkładu gęstości prawdopodobieństwa
4.2.3.   Wartość oczekiwana
4.2.4.   Wartość modalna
4.2.5.   Środek obszaru zmienności
4.2.6.   Wariancja
4.2.7.   Odchylenie standardowe
4.2.8.   Współczynnik zmienności (względnego rozrzutu)
4.2.9.   Współczynnik skośności (względnej asymetrii)
4.3.      Charakterystyki liczbowe wektorów losowych
4.3.1.   Obszar zmienności
4.3.2.   Kowariancja
4.3.3.   Współczynnik korelacji
4.4.      Linie regresji
1.4.1.   Prosta regresji
4.4.2.   Krzywa regresji
4.5.      Przykłady liczbowe


5.   Zasady sumowania rozkładów prawdopodobieństwa i przykłady liczbowe
5.1.        Niektóre rozkłady prawdopodobieństwa typu ciągłego
5.1.1.     Rozkład jednostajny
5.1.2.   Rozkład Simpsona (według trójkąta równoramiennego)
5.1.3.    Rozkład trójkątny
5.1.4.   Rozkład normalny
5.2.      Metody sumowania rozkładów prawdopodobieństwa
5.2.1.   Metoda sumowania analitycznego
5.2.2.   Metoda sumowania wariancyjnego
5.3.      Charakterystyki liczbowe sumy zmiennych losowych
5.3.1.   Obszar zmienności sumy
5.3.2.   Wartość oczekiwana sumy
5.3.3.   Środek obszaru zmienności sumy
5.3.4.   Wariancja sumy
5.3.5.   Odchylenie standardowe sumy
5.3.6.   Współczynnik zmienności sumy
5.3.7.   Współczynnik skośności sumy
5.4.      Przykłady liczbowe
5.4.1.   Obliczanie prawdopodobieństw
5.4.2.   Sumowanie analityczne
5.4.3.   Sumowanie wariancyjne
 


6.   Pojęcia podstawowe i przykłady liczbowe ze statystyki 
 matematycznej stosowanej w pomiarach geometrycznych
6. 1.      Pojęcia podstawowe statystyki
6.2.      Definicja próby         
6.3.      Rozkład doświadczalny i jego charakterystyki liczbowe
6.4.      Dopasowanie krzywych do danych doświadczalnych
6.5.      Przykłady liczbowe
           


7.   Działania matematyczne na wymiarach tolerowanych
 i przykłady liczbowe
7.1.      Metody obliczeń
7.1.1.   Metoda arytmetyczna
7.1.2.   Metoda logarytmiczna
7.1.3.   Metoda rachunku różniczkowego
7.2.      Przykłady liczbowe
           


8.   Pojęcia podstawowe i przykłady liczbowe z niedokładności
 pomiarów
8.1.      Rodzaje pomiarów
8.2.      Ogólna definicja błędu
8.3.      Rodzaje błędów i ich oszacowanie
8.4.      Miary błędu statycznego
8.5.      Analiza błędów przypadkowych (w zarysie)
8.6.      Przykłady liczbowe


9.   Pojęcia podstawowe i przykłady obliczania wymiarów nastawczych
9.1.      Współzależność wymiaru nastawczego z wymiarem wypadkowym
9.2.      Wymiar wypadkowy
9.3.      Wymiar nastawczy
9.4.      Obliczanie wymiaru nastawczego
9.5.      Zastosowanie symetryzacji do obliczania wymiaru nastawczego
9.5.1.    Symetryzacja wymiarów tolerowanych
9.6.      Przykłady liczbowe
9.7.      Przykłady do rozwiązania
 


 10.   Pojęcia podstawowe i przykłady obliczania wymiaru zamykającego w łańcuchach  wymiarowych
10.1.    Pojęcia podstawowe
10.2.    Rodzaje łańcuchów wymiarowych
10.3.    Obliczanie tolerancji i odchyłek wymiaru wypadkowego
10.4.    Współczynnik zwiększenia tolerancji
10.5.    Przykłady liczbowe
10.6.    Przykłady do rozwiązania
 


11.   Metody obliczeń tolerancji wymiarów składowych w łańcuchach wymiarowych  i             przykłady liczbowe
11.1.    Obliczanie tolerancji wymiarów składowych w zamienności całkowitej
11.1.1.  Metoda jednakowej tolerancji
11.1.2.  Metoda jednakowej klasy dokładności
11.1.3.   Metoda jednakowego wpływu
11.1.4.   Metoda minimum kosztów
11.1.5. Graficzna metoda minimum kosztów
11.2.    Obliczanie tolerancji wymiarów składowych w zamienności częściowej
11.2.1.  Metoda jednakowej tolerancji
11 .2.2. Metoda jednakowej klasy dokładności
11.2.3.  Metoda jednakowego wpływu
11.2.4.  Metoda minimum kosztów
11.3.     Przykłady liczbowe
11.3.1. Zamienność całkowita
11.3.2. Zamienność częściowa
11 .4.   Przykłady do rozwiązania
 


12.    Analizą odchyłek optymalnych i przykłady liczbowe
12.1.    Analiza środka obszaru zmienności wymiaru wypadkowego
12.2.    Przykłady liczbowe
12.3.    Przykłady do rozwiązania
 


13.   Analiza pomiarów dynamicznych i przykłady liczbowe
13.1.    Opis matematyczny sygnałów przetwarzanych (w zarysie)
13.2.    Przykłady liczbowe
 


14.   Etap obliczeń łańcuchów wymiarowych i przykłady do rozwiązania
14.1.    Zakres obliczeń łańcucha wymiarowego
14.2.    Przykłady do rozwiązania
14.3.    Przykład liczbowy
14.4.    Rozwiązanie przykładu


Literatura


 
POLECAMY
okladka_polecana
IMB 4 kw 2017 Informacja o cenach materiałów budowlanych 4 kwartał 2017

cena: 52.00 PLN
więcej
okladka_polecana
BCO cz.1 kw.2/2015 biuletyn cen obiekty kubaturowe

cena: 51.00 PLN
więcej
okladka_polecana
BCA 4 kw 2016 Biuletyn cen asortymentów robót

cena: 45.00 PLN
więcej

Copyright KadetSoft. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Jak zamawiać | Kontakt