Ksiegarnia NOT FB
KATEGORIE
POWIADAMIACZ
Chcesz otrzymywać informacje o nowościach wpisz swój email.
 
okladka
ISBN: 9788320434217
Tytuł: Inżynieria powierzchni
Autor: Blichtarski
Wydawca : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne
Rok wydania: 2009
Ilość stron: 246
Format: B5
Oprawa: Miękka


IlośćCenaWartość
dodaj

powrót

W książce przedstawiono  podstawowe zjawiska fizyczne i chemiczne oraz metody konstytuowania warstwy wierzchniej elementów maszyn.
Autor w początkowych rozdziałach przedstawia główne mechanizmy zużycia powierzchniowego materiałów. Opisuje zużycie ścierne, korozyjne i kruchość wodorową. W kolejnych rozdziałach podaje syntetyczną wiedzę na temat powierzchniowych obróbek cieplnych i cieplno-chemicznych. Następnie omawia szeroką gamę technik wytwarzania powłok ochronnych galwanicznych, osadzanych fizycznie i chemicznie z fazy gazowej, natryskiwanych cieplnie, napawanych i malarskich. Podaje również obszerny zbiór definicji i pojęć z zakresu inżynierii powierzchni.
Książka jest adresowana do studentów inżynierii materiałowej, metalurgii, mechaniki oraz kierunków pokrewnych, na których są prowadzone wykłady z zakresu problematyki stosowania materiałów inżynierskich. Z pewnością będzie też przydatna dla inżynierów zajmujących się tą tematyką.

  Spis treści

Przedmowa  

1.  Obróbka powierzchniowa
1.1. Klasyfikacja obróbki powierzchniowej  
1.2. Naprężenia własne  
1.3. Przyczyny zniekształcenia wyrobów  
1.4. Zmiana kształtu i wymiarów wyrobów hartowanych  
1.5. Zalety podstawowych obróbek powierzchniowych stali
1.6. Koncepcja inżynierii powierzchni  
1.7. Kryteria doboru metody wytwarzania warstwy wierzchniej
1.8. Ograniczenia projektowe  

2.  Tarcie, zużycie i smarowanie  
2.1. Trybologia  
2.2. Warstwa wierzchnia  
2.3. Tarcie
2.4. Zużycie
2.4.1.Zużycie ścierne  
2.4.2.Zużycie adhezyjne  
2.4.3.Zużycie korozyjne  
2.4.4.Zużycie zmęczeniowe  
2.4.5.Zużycie erozyjne  
2.4.6.Fretting  
2.4.7.Zużycie wodorowe  
2.5. Smarowanie  
2.5.1.Zakresy smarowania  
2.5.2.Środki smarne  
2.5.3.Oleje smarne  
2.5.4.Emulsje
2.5.5.Smary plastyczne
2.5.6.Smary stałe

3.   Korozja
3.1. Korozja elektrochemiczna 
3.1.1.Elementy ogniwa elektrochemicznego 
3.1.2.Reakcje na anodzie
3.1.3.Reakcje na katodzie
3.1.4.Siła pędna korozji elektrochemicznej
3.1.5.Szereg galwaniczny
3.1.6.Pasywność metali
3.1.7.Polaryzacja
3.2. Korozja chemiczna 
3.2.1.Siła pędna utleniania (energia utleniania)
3.2.2.Mechanizm wzrostu warstwy tlenku 
3.2.3.Szybkość utleniania
3.2.4.Warstwy ochronne - tlenki ochronne 
3.3. Rodzaje korozji elektrochemicznej (ogniwa korozyjne)
3.3.1.Korozyjne ogniwo galwaniczne
3.3.2.Korozyjne ogniwo stężeniowe 
3.3.3.Korozyjne ogniwo naprężeniowe 
3.3.4.Korozja międzykrystaliczna 
3.3.5.Korozja wżerowa (pittingowa) 
3.3.6.Korozja szczelinowa
3.3.7.Pękanie naprężeniowo-korozyjne 
3.3.8.Korozjo-erozja 
3.4. Metody zapobiegania korozji elektrochemicznej 
3.4.1.Projektowanie
3.4.2.Dobór materiału i obróbki
3.4.3.Powłoki ochronne 
3.4.4.Inhibitory 
3.4.5.Ochrona katodowa
3.4.6.Pasywacja lub ochrona anodowa

4.  Uszkodzenie wodorowe 
4.1. Teorie uszkodzenia wodorowego
4.2. Kruchość wodorowa 
4.2.1.Pękanie wspomagane wodorem 
4.2.2.Zniszczenie opóźnione
4.2.3.Pękanie naprężeniowo-siarczkowe 
4.2.4.Zmniejszenie ciągliwości (zmniejszenie wydłużenia i przewężenia Tworzenie się pęcherzy wodorowych i pęknięć schodkowych
4.3.1.Mechanizm pękania wodorowego 
4.3.2.  Stale stosowane w środowisku gazów kwaśnych 
4.4.  Pękanie spowodowane wydzielaniem się wodoru w stali 
4.4.1.Płatki
4.4.2.Rybie oczy 
4.5. Atak wodorowy 
4.6. Zapobieganie uszkodzeniu wodorowemu 

5.  Obróbka bez zmiany składu chemicznego 
5.1. Hartowanie powierzchniowe 
5.1.1.Stale do hartowania powierzchniowego 
5.1.2.Mikrostruktura 
5.1.3.Grubość warstwy zahartowanej 
5.1.4.Zmiana wymiarów 
5.1.5.Zalety hartowania powierzchniowego 
5.1.6.Hartowanie indukcyjne 
5.1.7.Hartowanie płomieniowe 
5.2. Obróbka powierzchniowa laserem 
5.3.  Hartowanie wiązką elektronów
5.4. Procesy odkształceniowe 

6.  Obróbka cieplno-chemiczna 
6.1.  Nawęglanie 
6.1.1.Nawęglanie w ośrodku stałym 
6.1.2.Nawęglanie w cieczy 
6.1.3.Nawęglanie gazowe 
6.1.4.Nawęglanie próżniowe 
6.1.5.Nawęglanie plazmowe 
6.1.6.Nawęglanie w złożu fluidalnym 
6.1.7.Obróbka cieplna po nawęglaniu 
6.1.8.Mikrostruktura stali nawęglonej 
6.2.  Azotanawęglanie
6.2.1.Azotonawęglanie w cieczy 
6.2.2.Azotonawęglanie gazowe 
6.3.  Azotowanie 
6.3.1.Tworzenie warstwy wierzchniej i jej mikrostruktura 
6.3.2.Różnice między warstwami po azotowaniu i nawęglaniu 
6.3.3.Stale do azotowania 
6.3.4.Azotowanie w cieczach 
6.3.5.Azotowanie gazowe 
6.3.6.Azotowanie plazmowe 
6.4. Węgloazotowanie 
6.4.1.Węgloazotowanie w cieczy 
6.4.2.Węgloazotowanie gazowe 
6.4.3.Węgloazotowanie plazmowe 
6.5. Borowanie 
6.6. Metalizowanie dyfuzyjne

7.  Powłoki 
7.1. Powłoki galwaniczne
7.1.1.Powłoki elektrolityczne 
7.1.2.Powłoki chemiczne 
7.1.3.Powłoki konwersyjne
7.2. Osadzanie z fazy gazowej chemiczne (CVD) i fizyczne (PVD)
7.2.1.Osadzanie chemiczne z fazy gazowej 
7.2.2.Osadzanie fizyczne z fazy gazowej 
7.2.3.Naparowanie cieplne 
7.2.4. Rozpylanie 
7.2.5.Napylanie 
7.2.6.Implantacja jonów
7.3. Powłoki napawane
7.4. Natryskiwanie cieplne 
7.4.1.Procesy natryskiwania cieplnego 
7
4.2.Natryskiwanie z dużą prędkością 
7.4.3.Charakterystyka powłok
7.4.4.Materiały natryskiwane
7.5. Powłoki platerowane
7.6. Metaliczne powłoki antykorozyjne nanoszone w sposób ciągły
7.6.1.Powlekanie ogniowe
7.6.2.Powłoki elektrolityczne
7.6.3.Odporność na korozję
7.6.4.Powłoki Sn
7.7. Powłoki malarskie 
7.7.1.Wyroby lakierowe
7.7.2.Rodzaje wyrobów lakierowych (farb) 
7.7.3.Wyroby lakierowe ze względu na rodzaj substancji błonotwc
7.7.4.Dobór farby
7.7.5.Malowanie
7.7.6.Powłoki organiczne nanoszone w sposób ciągły na wyroby i
7.8. Powłoki z emalii porcelanowej 

Literatura 
Pojęcia i ich definicje
Skorowidz
 
POLECAMY
okladka_polecana
Wykonywanie mieszanek betonowych podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa
Kozłowski
cena: 22.00 PLN
więcej
okladka_polecana
Biuletyn cen ubezpieczeniowych BCU 1 półrocze 2016

cena: 60.00 PLN
więcej
okladka_polecana
Umowa europejska ADR obowiązująca od 1 stycznia 2015

cena: 290.00 PLN
więcej

Copyright KadetSoft. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Jak zamawiać | Kontakt